Đèn Downlight- Spotlight- Tube- Mica- Led dây

Danh mục sản phẩm

Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN09 18765 220*220 -18W daylight

218,000

ĐÈN LED ÂM TRẦN( DOWNLIGHT)

ĐÈN LED BULB

Đèn LED Bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 20727AW -20W Warmwhite Chống Ẩm

95,000

Đèn LED Bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 20765AW – 20W Daylight Chống Ẩm

95,000

Đèn LED Bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 30727AW -30W Warmwhite Chống Ẩm

126,000

Đèn LED Bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 30765AW -30W Daylight Chống Ẩm

126,000

Đèn led bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 12727 -12W warmwhite

72,000

Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 12727 -12W warmwhite, nguồn tích hợp

72,000

Đèn led bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 12765 -12W daylight

72,000

Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 12765 -12W daylight, nguồn tích hợp

72,000

Đèn led bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 20727 -20W warmwhite

112,909

Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 20727 -20W warmwhite, nguồn tích hợp

113,000

Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 20765 -20W daylight, nguồn tích hợp

113,000

Đèn led bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 20765- 20W daylight

112,909

Đèn LED Bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 25727 -25W warmwhite

131,000

Đèn LED Bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 25765 -25W daylight

131,000

Đèn led bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 30727 -30W warmwhite

161,000

Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 30727 -30W warmwhite, nguồn tích hợp

161,000

Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 30765 -30W daylight, nguồn tích hợp

161,000

Đèn led bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 30765-30W daylight

161,000

ĐÈN LED TUBE