Monthly Archives: Tháng Mười 2018

MÁNG LED ÂM TRẦN ĐIỆN QUANG

1.BẢNG MÔ TẢ SẢN PHẨM: MÁNG LED ÂM TRẦN Tên sản phẩm Model Máng LED âm trần Điện Quang ĐQ LRF01 209GASI P2 ĐQ LRF01 209GASI P2 Máng LED âm trần Điện Quang ĐQ LRF01 309GASI P2 ĐQ LRF01 309GASI P2 Máng LED âm trần Điện Quang ĐQ LRF01 409GASI P2 ĐQ LRF01 409GASI P2 […]

CHÓA LON ÂM TRẦN ĐIỆN QUANG

BẢNG MÔ TẢ SẢN PHẨM: CHÓA LON ÂM TRẦN  Tên sản phẩm Model Chóa lon âm trần Điện Quang ĐQ VRD03 90E27 (đứng 3″5(90mm) E27) ĐQ VRD03 90E27 Chóa lon âm trần Điện Quang ĐQ VRD03 115E27 (đứng 4″5(115mm)E27) ĐQ VRD03 115E27 Chóa lon âm trần Điện Quang ĐQ VRD03 140E27 (đứng 5″5(140mm)E27) ĐQ VRD03 […]

ĐÈN LED PANEL ĐIỆN QUANG LEDPN04 6W

1.MÔ TẢ ĐÈN LED PANEL ĐIỆN QUANG LEDPN04 6W TÊN SẢN PHẨM MÔ HÌNH Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN04 06765 120  ĐQ LEDPN04 06765 120 Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN04 06765 120  ĐQ LEDPN04 06765 120 Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN04 06765 120  ĐQ LEDPN04 06765 120 […]

ĐÈN LED PANEL ĐIỆN QUANG LEDPN04 9W

BẢNG MÔ TẢ SẢN PHẨM: ĐÈN LED PANEL ĐIỆN QUANG LEDPN04 9W PRODUCT DESCRIPTION: LED PANEL LAMP STT TÊN SẢN PHẨM MODEL 1 Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN04 09765 146 (9W, daylight) ĐQ LEDPN04 09765 146 2 Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN04 09765 146 (9W, coolwhite) ĐQ LEDPN04 09765 146 […]

đèn LED panel Điện Quang LEDPN04 12W

BẢNG MÔ TẢ SẢN PHẨM: ĐÈN LED PANEL ĐIỆN QUANG LEDPN04 12W PRODUCT DESCRIPTION: LED PANEL LAMP STT TÊN SẢN PHẨM MODEL 1 Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN04  12765 170 (12W, daylight) ĐQ LEDPN04  12765 170 2 Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN04  12765 170 (12W, coolwhite) ĐQ LEDPN04  12765 170 […]

Bộ đèn LED panel Điện Quang LEDPN04 15W

BẢNG MÔ TẢ SẢN PHẨM: ĐÈN LED PANEL ĐIỆN QUANG LEDPN04 15W PRODUCT DESCRIPTION: LED PANEL LAMP STT TÊN SẢN PHẨM MODEL 1 Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN04  15765 200 (15W, daylight) ĐQ LEDPN04 15765 200 2 Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN04 15740 200 (15W, coolwhite) ĐQ LEDPN04 15740 200 3 […]

ĐÈN LED BULB BU11A60V ĐIỆN QUANG

BẢNG MÔ TẢ SẢN PHẨM:  LED BULB BU11A60V Tên sản phẩm Model Đèn LED Bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A60V 07765 (7W daylight, chụp cầu mờ ĐQ LEDBU11A60V 07765 Đèn LED Bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A60V 07727 (7W warmwhite, chụp cầu mờ) ĐQ LEDBU11A60V 07727 Đèn LED Bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A60V 07740 […]

ĐÈN LED BULB ĐIỆN QUANG

BẢNG MÔ TẢ SẢN PHẨM: ĐÈN LED BULB Tên sản phẩm Model Đèn LED Bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 18765AW (18W Daylight, chống ẩm) ĐQLEDBU10 18765AW Đèn LED Bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 18740AW (18W Coolwhite, chống ẩm) ĐQLEDBU10 18740AW Đèn LED Bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ […]

LED MICA LEDMF01  ĐIỆN QUANG

BẢNG MÔ TẢ SẢN PHẨM: LED MICA LEDMF01   Tên sản phẩm Model Đèn LED mica Điện Quang ĐQ LEDMF01 18765 HPF (0.6m 18W Daylight) ĐQ LEDMF01 18765 HPF Đèn LED mica Điện Quang ĐQ LEDMF01 18727 HPF (0.6m 18W warmwhite). ĐQ LEDMF01 18727 HPF Đèn LED mica Điện Quang ĐQ LEDMF01 18740 HPF (0.6m […]

ĐÈN ĐIỆN QUANG LED TUBE LEDFX06

ĐÈN ĐIỆN QUANG LED TUBE LEDFX06   STT TÊN SẢN PHẨM MODEL 1 Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 09765 (9W daylight, thân liền 0.6m, LED tube TU06) ĐQ LEDFX06 09765 2 Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 09740 (9W coolwhite, thân liền 0.6m, LED tube TU06) ĐQ LEDFX06 09740 3 […]